Kamień i co?
FACEBOOK

Ocalmy kamienicę przy ul. Waliców 14!

Kamienica przy ul. Waliców 14 to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na Woli, a nawet całej Warszawie. Niemal codziennie przechodzą tędy wycieczki historyczne, których uczestnicy słuchają o tragicznej przeszłości miejsca.
Naszym zdaniem jest to obiekt, który powinien zostać zakonserwowany i pozostać świadkiem historii. Obecnie jest jednak zagrożony wyburzeniem - brak odpowiednich inwestycji ze strony właściciela - Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - sprawił, że kamienica podupadła na tyle, iż Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego wydała nakaz jego rozbiórki. Nie zgadzamy się z tym  - naszym zdaniem dzielnica powinna zachować w swoim zasobie przynajmniej te najbardziej wyjątkowe i znaczące zabytki. Dlatego też wspólnie z aktywistami oraz szeregiem organizacji działających w sferze historii i tożsamości przygotowaliśmy petycję dot. wpisania obiektu do rejestru zabytków, a także dokonania niezbędnych napraw, tak by budynek wciąż mógł służyć.

Prosimy o pomoc!

https://www.petycjeonline.com/walicow14_wpis_do_rejestru_zabytkow

[fot. Andrzej Chybowski]