Początki
FACEBOOK

Jesteśmy grupą pasjonatów Woli, która troszczy się o sąsiadów i o otoczenie - zarówno to bliższe, jak i dalsze. Łączy nas przekonanie, że Wola może i powinna być piękniejszą i bardziej przyjazną dzielnicą - dzielnicą możliwości i wykorzystanego potencjału.

Od kilku lat wzajemnie wspieramy się w działaniach i organizujemy wspólne akcje. Przy okazji poznajemy i rozpoczynamy współpracę z kolejnymi aktywnymi osobami. W 2016 r. postanowiliśmy sformalizować nasze relacje.

Jesteśmy inicjatywą społeczną, która dla skuteczności angażuje się w działalność polityczną na szczeblu samorządowym. Uważamy, że samorząd dzielnicy powinni tworzyć aktywni mieszkańcy, a nie przedstawiciele partii politycznych. Ci wielokrotnie już udowodnili, że ich priorytety są inne niż lokalne, a swą działalność polityczną nieraz traktują jako trampolinę do kariery na wyższym szczeblu.

Naczelne zasady którymi się kierujemy to:

Partycypacja społeczna, transparentność działań, bliskość, rozpoznawalność i dostępność przedstawicieli samorządowych, informowanie Mieszkańców, dialog, poszanowanie historii i tożsamości.

Widzimy, że wspólnie udaje się o wiele więcej, niż działając w pojedynkę. Dołączcie do nas!

uchwała powołująca.PNG