Film
FACEBOOK

 

Czy miasto może się rozwijać bez tworzenia odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej – ulic z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, odpowiednio wyznaczonymi miejscami parkingowymi, itd.?

Dla nas oczywiste jest, że brak infrastruktury komunikacyjnej, adekwatnej do funkcji obszaru, prowadzi do poważnych problemów mieszkańców – obniżenia jakości ich życia, trudności komunikacyjnych, konfliktów. Jeśli pozwala się na tworzenie intensywnej zabudowy mieszkaniowej, trzeba budować ulice i dbać o rozwój przestrzeni wspólnej.

Od dawna pokazujemy, jak skutki zaniedbań przy tworzeniu szlaków komunikacyjnych wyglądają na Odolanach. Niestety, odolańska lekcja niczego nie nauczyła wolskich urzędników. Pod patronatem Urzędu Dzielnicy Wola podobny proces degradacji przestrzeni rozpoczął się na sąsiednim Ulrychowie.

Pokazuje go w reportażu pt. „Nowoczesne miasto bez ulic” Kamil Kociszewski.

Jednocześnie apelujemy o podjęcie działań mających na celu:

1. Rozpoczęcie prac przy budowie zbiorczych ulic nowego Ulrychowa – Nakielskiej i 9KDZ - oraz rozwój publicznej infrastruktury komunikacyjnej zgodny z wytycznymi obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta.

2. Egzekwowanie nakazywanej przez prawo partycypacji deweloperów w budowie pełnowartościowych ulic publicznych.

3. Aktywne (!) przeciwdziałanie zamykaniu w ramach budowanych osiedli przestrzeni mających być wspólnymi przestrzeniami dostępnymi dla wszystkich.