Kolonia Wawelberga
FACEBOOK

Stowarzyszenie Wola Mieszkańców ogromną wagę przywiązuje do identyfikacji mieszkańców z tradycją dzielnicy i jej zabytkami. W ostatnim czasie wiele zabytków Woli przestało istnieć.

Naszym celem jest ochrona i doprowadzenie tych, które pozostały do stanu świetności, aby przypominały historię i stanowiły pomost z przeszłością.

Kolonia Wawelberga to najstarsze istniejące osiedle mieszkaniowe w Warszawie ulokowane na Młynowie przy ul. Górczewskiej 15.

Wybudowane w latach 1898 – 1900, wg projektu Edwarda Goldberga. Ufundował je, wraz z żoną Ludwiką, Hipolit Wawelberg warszawiak, finansista i filantrop. Zrobili to z myślą o niezamożnej, pracującej ludności, dając jej możliwość poprawy bytu i podwyższenia statusu społecznego. W nowoczesnych budynkach znalazło lokum ponad 300 rodzin. Fundatorzy objęli mieszkańców unikatowym programem społecznym. Na osiedlu działały m.in. szkoły, ochronka, łaźnie, czytelnia, punkt lekarski i sala zabaw. Wawelbergowie wierzyli, że taka formuła zatrze antagonizmy społeczne i rasowe.

Na święcie Kolonii Wawelberga 15 V 2016 Stowarzyszenie Wola Mieszkańców pokazało mapę utraconych zabytków „Lista Straceń Woli 1989-2016”.

Wolacy z wielkim smutkiem oglądali mapę strat i z rozżaleniem wspominali utracone zabytki. W raz z mieszkańcami dzielnicy utworzono mapę istniejących zabytków, które według nich powinny bezwzględnie zostać ocalone.

Na Woli spotykamy dwa światy, nowoczesne rejony handlowo-biurowe, nowe osiedla obok zaniedbanych ulic, domów i podwórek starej części dzielnicy miejsc często o ciekawej historii i architekturze, które koniecznie trzeba ocalić. Brak integracji tych różnych środowisk prowadzi do alienacji starych mieszkańców i bojaźni nowych w kontaktach z rdzennymi Wolakami. Warto stworzyć miejsca by te dwa światy się spotkały i wspólnie przyczyniły się do zachowania kulturowego i historycznego charakteru Woli.