Historia, tożsamość i zabytki
FACEBOOK

Czy znasz swojego radnego? - Na to pytanie większość Mieszkańców zarówno Woli, jak i Warszawy odpowiada przecząco. A przecież to ci ludzie decydują o naszym najbliższym otoczeniu: o tym, czy nasza ulica będzie tylko błotnistym pasem czy asfaltowaną, wyposażoną w zadbany chodnik i szpaler drzew; o tym czy osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej otrzymają pomoc; o tym, czy z dnia na dzień tuż za naszym oknem zamiast skweru będzie mógł wyrosnąć wieżowiec..

Budżet Woli na 2017 r. to prawie 600 mln. To duża kwota, ale nie zawsze jest przeznaczana rozsądnie. Konsultacje należą do rzadkości, wielu partyjnych przedstawicieli boi się pytać Mieszkańców o zdanie - bo jeszcze mogłoby się okazać inne niż ich, a oni przecież wiedzą najlepiej.. Zdarza się, że konsultacje są fasadowe - tak było np. Z Wolskim Centrum Kultury. Mieszkańców zapytano jedynie o ofertę programową, ale o lokalizację budynku, na który przeznaczone będzie ponad 16 mln zł oraz jego wygląd - już nie, choć strona społeczna o to zabiegała. Inne konsultacje odbywają się za późno - tu przykładem może być remont ul. Obozowej, gdzie zbyt późno przeprowadzone konsultacje przełożyły się na duże opóźnienia w realizacji. 

Często zamiast na pilne potrzeby środki przeznaczane są na "pokazówkę". Cóż by się stało, gdyby na zespół fontann w Parku Szymańskiego przeznaczono 3 mln zł zamiast 3.5 mln i pozostałe środki przeznaczono na pilne remonty chodników w miejscach, gdzie Mieszkańcy (zwłaszcza rodzice z wózkami i osoby niepełnosprawne) muszą ryzykować życiem i zdrowiem chodząc ulicą oraz streetworkerów wyciągających młodzież ze spirali patologii? Należy podkreślić, że to sprawy, o które Mieszkańcy dopominają się od lat.

Kiedyś usłyszeliśmy od Przedstawicieli Zarządu Dzielnicy, że na Woli jest tylko 40 aktywnych osób i na wszystkich spotkaniach pojawiają się te same twarze. Nie zgadzamy się z tym, bo wiemy, że jest nas znacznie więcej!

 

Naszym nadrzędnym celem jest harmonijny rozwój dzielnicy, tworzony przez jej Mieszkańców. Dążymy do tego, by Wola była pełną szczęśliwych ludzi wizytówką Warszawy, perełką z której będziemy dumni!

Wiemy, że to my- Mieszkańcy najlepiej znamy swoje potrzeby i mamy mnóstwo pomysłów na zmiany. Dlatego chcemy decydować o naszej przestrzeni!