Działania
FACEBOOK
 • Ochrona zdrowia Mieszkańców Woli - m.in. identyfikacja i monitoring skażeń gruntów oraz lobbing na rzecz uzupełnienia luk prawnych i luk w kompetencjach instytucji; działania na rzecz poprawy jakości powietrza;
 • Ochrona środowiska - m.in. działania na rzecz efektywności energetycznej, promocji i stosowania nowoczesnych, nisko- i bezemisyjnych rozwiązań w transporcie;
 • Optymalne rozwiązania komunikacyjne (transportowe), m.in. poprzez zachęcanie do korzystania z rowerów i transportu publicznego, działania na rzecz minimalizacji konfliktów pomiędzy różnymi uczestnikami ruchu ulicznego, poprawa warunków dla poruszających się pieszo, działania na rzecz łagodzenia utrudnień związanych z budową II linii metra na Woli;
 • Promocja historii i tożsamość Woli - m.in. organizacja wydarzeń (także cyklicznych), upominanie się o rewitalizację wolskich zabytków (m.in. Wolskie Koloseum, Kolonia Wawelberga, Pięciochatki), upamiętnianie wybitnych mieszkańców Woli (np. Wiecha);
 • Aktywizacja, stwarzanie i wspieranie możliwości działań młodzieży, dorosłych i seniorów, promocja partycypacji społecznej - m.in. poprzez infomowanie i zachęcanie do korzystania z narzędzi jakimi są budżet partycypacyjny i inicjatywa lokalna, konsultowanie projektów;
 • Harmonijne zagospodarowanie przestrzeni, m.in. poprzez zabieranie głosu oraz orgabizowanie spotkań ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni;
 • Dobre poinformowanie Mieszkańców o ważnych i ciekawych wydarzeniach - m.in. poprzez udostępnianie informacji naszymi kanałami komunikacji (www, facebook, twitter, plakaty), zabieganie o ustawienie tablic informacyjnych na terenie dzielnicy;
 • Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach szczególnie problematycznych - m.in. poprzez prezentowanie konkretnych problemów i propozycji rozwiązań Radzie i Zarządowi Dzielnicy;
 • Dbałość o estetykę i porządek - m.in. poprzez starania na rzecz rewitalizacji, rozwiązania problemu śmieciowego, promowanie murali;
 • Promocja przedsiębiorczości i wzajemnej pomocy.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania lub uważasz, że czymś jeszcze powinniśmy się zająć - skontaktuj się z nami!

Metody:

 • Patrzymy na ręce władzy lokalnej, analizujemy sprawy i proponujemy najlepsze rozwiązania;
 • Działania pozytywne ( m.in. sąsiedzkie pikniki, petycje), a gdy potrzeba sięgamy po protest. Ale zawsze dokładamy starań by nasze uwagi były przemyślane, uzasadnione, konstruktywnie i merytoryczne!
 • Rozwiązujemy problemy lokalne, ale nie boimy się narzędzi również ponadlokalnych (media, posłowie etc.);
 • Rada Dzielnicy. Aktualnie mamy tam jedną przedstawicielkę, pierwszą niezależną radną w historii dzielnicy. Planujemy wprowadzić tam znacznie większą reprezentację w kolejnych wyborach i wierzymy, że nasz dorobek i doświadczenie w działalności pomoże nam to osiągnąć;
 • Staramy się skupiać w naszym kręgu większość aktywnych bezpartyjnych Mieszkańców Woli, nawiązujemy też współpracę z Mieszkańcami innych dzielnic oraz urzędnikami;
 • Promujemy najlepsze praktyki z Polski i reszty Świata.