Aktualności
FACEBOOK

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

DZIĘKUJEMY ZA GŁOSY

Jesteśmy trzecią siłą w dzielnicy!

Z poparciem 13,37% głosujących w najbliższej kadencji rady dzielnicy wola pracować będzie 2 naszych członków: Aneta Skubida i Kamil Kociszewski.

Dziękujemy wszystkim 8882 osobom, które nam zaufały i oddały głos na naszych kandydatów.

 

Oto przedstawiciele Woli Mieszkańców w nowej Radzie Dzielnicy Wola:
 
 1809091206 Aneta Skubida Ruchy Miejskie Warszawa foto RafalNowak ver2  

Aneta Skubida - z okręgu Młynów

Jest pierwszą w historii i jedyną niezależną – niepartyjną, wybraną po raz drugi – radną dzielnicy Wola, a także prezeską Stowarzyszenia Wola Mieszkańców. Na Woli mieszka od 30 lat. Z wykształcenia jest politologiem specjalizującym się w polityce społecznej.

Pracując w radzie dzielnicy, proponuje rozwiązania mające na względzie poprawę poziomu życia mieszkańców Woli i konkretne zmiany, także te proceduralne. Dba o to, by jej krytyka była konstruktywna. Utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami Woli i stara się być dla nich jak najbardziej dostępna. Podczas ubiegłej kadencji złożyła blisko 400 interpelacji.

Wraz z grupą aktywistów i wspierających ją ekspertów zaangażowała się w działania mające na celu ochronę mieszkańców przed skutkami skażeń gruntów i wód gruntowych. Wśród jej sukcesów należy wymienić m.in. doprowadzenie do wydania przez wiceprezydenta miasta specjalnego zarządzenia, dzięki któremu inwestorzy mają badać grunty i wody gruntowe przed przystąpieniem do budowy, a następnie dostarczać wyniki do urzędu, oraz do tego, że Najwyższa Izba Kontroli skontroluje, w jaki sposób urzędy w całej Polsce dbają o bezpieczeństwo mieszkańców w tym zakresie.

Pilnuje przestrzegania prawa: dzięki jej działaniom wolscy urzędnicy zobowiązują deweloperów do budowy i naprawy dróg publicznych na własny koszt (zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych). Ma też udział w przeprowadzeniu przez urząd kontroli użytkowania wieczystego dla terenów stadionu Sarmaty.

Troszczy się o historię i tożsamość Woli. Broni przed wyburzeniem, przez wpisanie do rejestru zabytków, Wolskie Ostańce i zabiega o przywrócenia świetności Wolskiemu Koloseum. Przyczyniła się też do powstania Skweru Gwary Warszawskiej.

Kamil Kociszewski

 

Kamil Kociszewski - z okręgu Odolany i Ulrychów

Mieszkaniec warszawskiej Woli od urodzenia. Socjolog. Badacz rynków i zjawisk społecznych. Entuzjasta racjonalnych, spójnych koncepcji urbanistycznych miasta tworzonego na miarę człowieka i dobrze służącego jego mieszkańcom. Zdecydowany przeciwnik zaśmiecania przestrzeni publicznej przypadkową, przeskalowaną zabudową.

Promuje stosowanie rzetelnych metod rozpoznania opinii mieszkańców i uwzględnianie ich w procesie podejmowania decyzji dotyczących dzielnicy. Stara się przeciwdziałać wypaczaniu idei konsultacji społecznych i manipulacji informacjami.

Do kandydowania do Rady Dzielnicy Wola zmobilizowała go obserwowana i doświadczana od lat arogancja wolskich urzędników głuchych na opinie mieszkańców. Chce uczestniczyć w procesie uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla Odolan i pilnować przestrzegania zapisów planów dla obszaru Ulrychowa.