Aktualności
FACEBOOK

Już tylko do 27 lipca 2018 r. (piątek) można składać swoje uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Płocka-Wolska. Poniżej prezentujemy uwagi przygotowane przez członków naszego Stowarzyszenia wspólnie z mieszkańcami. Zachęcamy do pobierania i składania podobnych wniosków z uwagami. Wystarczy w prawym górnym rogu podać swoje imię i nazwisko, wydrukować, podpisać oraz wniosek dostarczyć, osobiście lub pocztą, do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Adres: kwartał ulic Płocka-Wolska-Skierniewicka-Kasprzak

Czy ostatnie drzewa, które ostały się przy budowie metra przy ul. Płockiej znikną? Czy w tym miejscu już niebawem zamiast drzew usankcjonowania zostanie budowa nowych budynków / pawilonów? Czy powstaną one dookoła i w środku osiedla Płocka-Wolska-Skierniewicka-Kasprzaka? Jesteśmy przeciwni takiej zabudowie, bo osiedle zaprojektowane w połowie lat 70-tych, zgodnie z obowiązującymi wówczas tzw. standardami urbanistycznymi, zakładało odpowiedni bilans między przestrzenią publiczną, zielenią i budynkami. Nowe zabudowania przesłoniłyby widok części mieszkańców i ograniczyłyby dostęp światła. Dodatkowo, jeśli plan zostałby zrealizowany, to zniknęłyby parkingi od strony ul. Skierniewickiej. Propozycja: Zrezygnować z możliwości zabudowy (w tym pawilonów) wykraczającej poza dotychczasowe linie zabudowy.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: rejon ulic Płocka-Wolska-Skierniewicka

Zamieńmy betonowy parking na bardziej 'eko'! Jak możecie pamiętać nie jesteśmy zwolennikami eko-kraty, która miałaby zastępować klasyczną zieleń - drzewa, krzewy i trawę, byliny. Co innego jednak w wypadku wybetonowanych parkingów! Lepiej, aby zastąpiły je właśnie eko-kraty, bo pozwalają one zapewnić retencję wód opadowych, czasem przedziera się tu też odrobina zieleni. Dlatego w naszej uwadze dot. mpzp Płocka-Wolska proponujemy, by w przyszłości (w przypadku remontu/przebudowy) jeden z betonowych parkingów zamienić na parking na eko-kratce. Propozycja: Zwiększyć minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do 25%.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: przedłużenie ul. Młynarskiej - zajezdnia tramwajowa

Łączymy Wolę! - Przejście przez zajezdnię Jeśli mieszkacie w okolicy objętej wspomnianym planem, możliwe, że i Wam doskwiera fakt, że zajezdnia tramwajowa wycina spory kawałek tej części Woli i zmusza mieszkańców do okrążania jej. Wraz z kolejnymi inwestycjami przybywa kolejnych mieszkańców (np. przy Siedmiogrodzkiej) - coraz większej liczby osób dotyczy więc ten problem. Proponujemy więc utworzenie szlaku pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Młynarskiej, który połączy ul. Wolską i Siedmiogrodzką.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: Zabytkowa Kolonia Wawelberga, mieszcząca się pomiędzy ul. Wawelberga, Działdowską i Górczewską

Nie zgadzajmy się na tetrisową zabudowę Kolonii Wawelberga! Niedawno nagłaśnialiśmy propozycję wstawienia 'klocków' na teren zabytkowej Kolonii Wawelberga. Teraz pora na proponowaną przez nas uwagę: Zrezygnować z nowej zabudowy (w tym pawilonów).

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c (Sarmata)

Propozycja: Zmienić przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną / usługi sportu.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ul. Płocka/Wolska (Skwer Sierpnia 1944)

Propozycja: 1) Zrezygnować z zabudowy. 2) Zmienić przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: rejon ul. Św. Wojciecha i Syreny

Ratujmy drzewa z okolic Syreny i św. Wojciecha! Piękne kasztanowce mieszczą się przy ulicy św. Wojciecha. Niestety w projekcie planu miejscowego nie zostały objęte ochroną; mało tego - stosownej ochrony brakuje dla innych dużych drzew, a co gorsza linie zabudowy sięgają aż do ulicy! (Zapewne domyślacie się do czego może to zachęcać właściciela gruntu). Brak odpowiedniej ochrony wraz z tak poprowadzonymi liniami zabudowy mogą przełożyć się nie tylko na utratę drzew, ale też powstanie nowych budynków czy pawilonów "okno w okno"! Propozycja: Objąć właściwą ochroną drzewa do zachowania i objąć ochroną dodatkowe drzewa.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: rejon ul. Św. Wojciecha i Syreny

Propozycja: Ograniczyć linie zabudowy tak, by w centralnej części mógł powstać skwer; zmienić parking na garaż podziemny.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ul. Bema 81

Propozycja: Rezygnacja z zabudowy działki przy ul. Bema 81. Dopuszczenie zabudowy na tej działce jest sprzeczne z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1172/2009 z 9 października 2009 r. o wpisie do rejestru zabytków pod numerem A-876 Kamienicy robotniczej Przędzalni i Farbiarni Wola wraz z terenem otoczenia i starodrzewem. Powyższa decyzja obejmuje swoim zakresem zarówno budynek (wraz z gruntem w granicach fundamentowania), jak również aleję kasztanową położoną na terenie działki nr 18 z obrębu 6-04-04. Realizacja proponowanej zabudowy musiałaby więc oznaczać wycięcie (lub przesadzenie) drzew, a tym samym ingerowałaby w dobro chronione, jakim jest zarówno historyczny kształt (ukxład) starodrzewu, jak i same poszczególne drzewa.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ul. Bema 81

Propozycja: Wprowadzenie zapisu gwarantującego realną ochronę i właściwą ekspozycję zabytku - schronu bojowego Ringstand 58c nr 4 znadującego się przy ul. Bema 81. Brak właściwej ekspozycji schronu bojowego Ringstand 58c nr 4 oraz stosownych ustaleń planistycznych w zakresie jego ochrony, powoduje potrzebę zamieszczenia w planie konkretnych ustaleń planistycznych oraz odpowiedniego oznaczenia graficznego w celu właściwej ochrony i ekspozycji zabytku.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: rejon ul. Staszica

Propozycja: Zrezygnować z możliwości zabudowy (w tym pawilonów) wykraczającej poza dotychczasowe linie zabudowy.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ul. Staszica

Propozycja: Zmienić przeznaczenie terenu na ciąg pieszo-jezdny.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ul. Wolska/Bema

Propozycja: 1) Usunąć dominantę wysokościową. 2) wyznaczyć obowiązujące linie zabudowy.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ul. Wolska 31

Propozycja: 1) Usunąć dominantę wysokościową. 2) Uszczegółowić linie zabudowy. 3) Zwiększyć PBC.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ulica Wolska 68/72

Propozycja: Zrezygnować z nowej zabudowy od strony kościoła św. Wojciecha.

POBIERZ WNIOSEK

Par 12 ust. 5 pkt 4 lit. h wskaźnik miejsc postojowych dla rowerów

Propozcyja: Zwiększyć wskaźnik miejsc postojowych dla rowerów na min. 20 na 100 mp dla samochodów.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ul. Siedmiogrodzka

Propozycja: 1) Usunąć dominantę wysokościową 2) wyznaczyć obowiązujące linie zabudowy 3) zwiększyć PBC

POBIERZ WNIOSEK

Adres: rejon skrzyżowania ul. Młynarska/Wolska

Propozcyja: Zwiększyć minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do 35%.

POBIERZ WNIOSEK

Uwaga ogólna - ochrona drzew przez plan

Propozycja: Przeprowadzić inwentaryzację drzew na terenie planu. Zwiększyć i skonkretyzować zakres ich ochrony przez plan.

POBIERZ WNIOSEK

Adres: ulica Syreny 8

Propozycja: Zmienić przeznaczenie na ZP.

POBIERZ WNIOSEK